Ali Lahrouchi: ‘Sluit de moskeeën in Nederland!’  | De Nieuwe Realist

Ali Lahrouchi: ‘Sluit de moskeeën in Nederland!’  | De Nieuwe Realist.

Door Ali Lahrouchi

Elk bouwproject begint met een baksteen. Elk boek of verhaal begint met een gebeurtenis. Elke overstroming begint met een regendrup. Elke revolutie begint met het juiste parool. Dus elke bloedbad zal in dit land door de moskeeën en moslimpartijen veroorzaakt worden.

Na de opening van een  nieuwe moskee in Nederland die het aantal naar ruim 500 doet stijgen, is een moslimpartij onder de naam ‘Nidaa’ in Rotterdam gesticht. ‘Nidaa’ betekent in de Arabische taal ‘oproep.’ Deze partij deed op 19 maart  2014 mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. De partij vindt volgens de oprichter haar inspiratie in de koran. De laatste decennia wordt er overal in Europa, maar vooral hier in Nederland steeds meer gediscussieerd over de islam, de moslims en de samenleving, tussen de islamitische gemeenschap en haar omgeving. Deze marathondiscussies worden gezien in het kader van de inburgering van de islamitische gemeenschap. Maar er zijn obstakels die deze inburgering tegen houden.

Inburgering betekent niet alleen dat men de Nederlandse taal beheerst of de Nederlandse nationaliteit heeft, of een baan heeft gevonden. Inburgeren is meer dan dit. Inburgeren is    investeren in de samenleving hier in Nederland, meedoen aan de activiteiten, samen met de niet-moslims, respect tonen aan mensen, dieren en natuur, eerlijk, open, dankbaar zijn, participeren om dit land op te bouwen in plaats van haar te slopen.

De islam zelf is het grote obstakel bij de inburgering van de islamitische gemeenschap in Nederland. Dankzij de islam wordt de islamitische gemeenschap gestuurd naar islamitische scholen, ziekenhuizen, sportclubs, rechtbanken, artsen, tandartsen, banken, verzekeraars, winkels, en moslimpartijen. Wie weet of moslims in de toekomst niet de macht over dit land  willen overnemen, er op uit zijn in Nederlandistan te overheersen.

Vroeger in het Midden-Oosten vóór de islam, was ook Mekka  een plek waarin Joden, Christenen en ongelovige mensen zonder problemen samenleefden in een sfeer van  tolerantie. Toen de moslims in Mekka arriveerden, was dat aanvankelijk een kleine groep die daar nog geen macht had. De moslims deden toen alsof ze alleen maar binnen deze tolerante  samenleving wilden leven. Ze deden het voor alsof de islam een open religie was. Maar dat was hypocriet. Achter de schermen deden de moslims er  alles aan om de macht te grijpen. Toen ze die macht in handen hadden, begonnen ze onmiddellijk niet-moslim te bedreigen, te veroordelen en te vermoorden, of hen te dwingen zich tot de islam te bekeren of anders boetes te betalen.

De islam erkent geen politieke partijen, geen democratie, geen vrijheid van meningsuiting, geen kinderrechten, geen gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen, en geen verkiezingen. In een democratie kiest het volk haar vertegenwoordigers door middel van transparante verkiezingen. In de islamitische Al-sharia gaat dit helemaal anders. God zelf is de alleenheerser. Hij is de enige vertegenwoordiger en verdediger van alle moslims. Moslims  erkennen ook geen politieke partijen. Want Aljamaa,  ‘de groep’, bestaat in opdracht van God. Ze mogen ook niet stemmen. Voor hen is de Al-choura belangrijker dan de verkiezingen. In de Al-choura zitten parlementsleden, alleen zijn die door de imams en de moslimgeleerden benoemd, en niet door de rest van het volk. Alles staat al in de Al-sharia oftewel in de koran,  Alhadith  en ‘Soenna ‘. ( De Alhadiht omvat alles wat de profeet Mohamed heeft gezegd.) ( De Soenna is alles wat Mohammed in zijn leven heeft gedaan ) Alles is door Allah, via de moslimse religie -Al islam- bepaald. Dus moslims mogen niet  nadenken over wat er in hun Al-sharia staat. De islam komt niet op voor iedereen individueel. Hij komt alleen op voor de moslims als broederschap.

lees verder @ link bovenaan!

Advertisements

About cassandrasez

Cass is a well-travelled Dutchwoman, formerly of Spokane, Washington, USA, presently living in Holland again. She holds a Master's Degree in English and has taught it 20 years at the high school and mostly Jr. College level, until 2010. For other info see "About" at top bar.
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s