Christelijke hypocrisie

Christenen die zich inzetten voor en met terroristen, die neerbuigen met Islamieten voor hun afgod, die samenheulen met de Islam en de Islam helpen misdaden tegen de mensheid te plegen; Christenen zoals de Paus en de leiders van de PKN — dat zijn helemaal geen Christenen. Ze misbruiken de Naam voor hun eigen lust en macht. Ze moeten maar eens bedenken, er staat grote straf op de Naam van God ijdel gebruiken. Als je jezelf Christen noemt doe dan wat God zegt, als je met de Satan gaat samenwerken en moordenaars gaat steunen en kussen hoor je er duidelijk NIET bij en ontkent God en Gebod.

E.J. Bron

Screenshot_23

“Terwijl christenen worden afgeslacht in Syrië en Irak houdt de Wereldraad van Kerken een conferentie tegen. . . Israël!”

Door:
Hillel Neuer

h/t Robert Kern

View original post

Advertisements

About cassandrasez

Cass is a well-travelled Dutchwoman, formerly of Spokane, Washington, USA, presently living in Holland again. She holds a Master's Degree in English and has taught it 20 years at the high school and mostly Jr. College level, until 2010. For other info see "About" at top bar.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s