Asiel: Kip met gouden eieren? | OSL-Stavast

Asiel: Kip met gouden eieren? | OSL-Stavast.

Volgens Staatssecretaris Teeven (o.a. Asielzaken) hebben wetenschappers die zich buigen over de migratieproblematiek teveel oogkleppen op. “Ze kijken bijna alleen naar het lot van bootvluchtelingen, en dat is onverantwoord in het maatschappelijk debat”. De Staatssecretaris sprak tijdens een symposium van asieljuristen van de Vrije Universiteit. De tegenwind uit de wetenschap bezorgt de VVD-bewindsman regelmatig hoofdbrekens, omdat met name linkse partijen hem ermee bekritiseren. „De oplossing die door u altijd wordt aangedragen is: geef iedereen toegang tot Europa. Maar het Europese asielbeleid zou wel eens onderdeel van het probleem kunnen zijn”, hield hij de geleerden voor.

Staatssecretaris Teeven. Afb: wiki_commons

De migratiejuristen hebben niet veel op met een restrictief vreemdelingenbeleid. Dat zal enerzijds zonder meer te maken hebben met gevoelens van medeleven met de vluchtelingen, waaronder zich veel schrijnende gevallen bevinden. Anderzijds kan niemand de ogen sluiten voor het feit dat de asielzoekersindustrie ‘big business’ is voor o.a. de juristen die in dat veld werkzaam zijn. Situaties zoals in het Drentse dorp Oranje, waar 145 inwoners aanvankelijk werden belast met de opvang van 1.000 of meer asielzoekers, zijn ook te schrijnend voor woorden. Het is opvallend dat de asieljuristen daar dan weer de ogen voor sluiten. Teeven merkte tijdens zijn toespraak nog fijntjes op dat de weinige kinderen in het dorp Oranje zich rot zijn geschrokken toen een grote groep asielzoekers (uitsluitend mannen) er maar eens pontificaal midden op de weg ging liggen. Dit om hun asieleisen kracht bij te zetten. In het Turkse opvangkamp was hen namelijk wijs gemaakt dat in Nederland de aanvraag binnen drie weken rond zou zijn. Bovendien zouden zij onmiddellijk een woonhuis en allerhande andere faciliteiten ter beschikking krijgen.

Hoe wij het ook bekijken: er is een buitensporige instroom van buitenlanders die hier aanspraak maken op de sociale zekerheid. Dat leidt tot een enorme verspilling van vervangingsinkomens en sociale bijstand. Veel van deze immigranten leveren totaal geen bijdrage aan onze economie. Dat is vaak niet eens hun schuld, want het culturele verschil tussen ons land en het land van herkomst is zo ongelooflijk groot, dat dit (zo blijkt) voor immigrantengezinnen uit niet westerse landen in drie generaties nog niet is vereffend. Zij blijven bovendien vaak gevangen in een sociaal-cultureel netwerk waarin ‘religie’ een hoofdrol speelt. Uitstappen uit het sociaal-culturele netwerk wordt in dergelijke kringen gelijk gesteld met het afwijzen van de inherente religie.

In Duitsland ontwikkelt zich momenteel verzet en protest tegen de ook daar falende integratie en islamisering van de maatschappij. Ook in Nederland zal de groep tegenstanders aanzienlijk groeien, zeker gelet op de problemen waarmee het arrogante COA thans kleine dorpen in hun geheel opoffert aan de asielzoekersindustrie en nagenoeg onbewoonbaar maakt voor autochtone burgers die daar vaak al generaties lang wonen. Dat heel wat stadswijken quasi gekoloniseerd zijn door andere gemeenschappen doet er voor het COA en Vluchtelingenwerk schijnbaar ook al niet toe. Verpaupering, verloedering en onveiligheid zijn echter het gevolg. De betaler van de rekening, de gewone autochtone Nederlander, probeert men op de mouw te spelden dat het allemaal buitengewoon positief is.

Iedereen heeft belang bij een restrictief toelatingsbeleid, de asielzoekersindustrie daaromheen niet uitgezonderd. Zij lijken echter bezig hun kip met de gouden eieren te slachten en grondig ook.

Advertisements

About cassandrasez

Cass is a well-travelled Dutchwoman, formerly of Spokane, Washington, USA, presently living in Holland again. She holds a Master's Degree in English and has taught it 20 years at the high school and mostly Jr. College level, until 2010. For other info see "About" at top bar.
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s