Wilders: Minder! Minder! Minder! CBS: Meer! Meer! Meer! | De Nieuwe Realist

Wilders: Minder! Minder! Minder! CBS: Meer! Meer! Meer! | De Nieuwe Realist.

Door Joost Niemöller

Vandaag werd bekend: Geert Wilders wordt voor de rechter gebracht omdat hij minder criminele Marokkanen in Nederland wil. Over het Marokkanenprobleem mag kennelijk alleen nog maar zeer omfloerst gesproken worden. Daarmee tekent zich een groot probleem af in wat we voor het gemak dan nog maar steeds de Nederlandse democratie noemen. Dat probleem is van demografische aard.

Over de immigranten die hier zijn aangekomen, of ze nu illegaal zijn of niet, crimineel zijn of niet, werkloos zijn of niet, de school voortijdig verlaten of niet, mag niets meer gezegd worden. Het ‘racismezwaard’ hangt boven iedere spreker die durft te zeggen waar het over gaat. Wilders spreekt al sinds jaar en dag over het probleem met de hoge criminaliteit onder Marokkanen. Hij vindt: Zet ze het land uit. Pak ze hun Nederlandse nationaliteit af. Meer Marokkanen betekent meer problemen. Minder Marokkanen betekent minder problemen. Willen we meer of minder Marokkanen? Minder! Minder!Minder! ‘Dan gaan we dat regelen.’

Volgens het OM is dat racisme. Kennelijk vormen Marokkanen een ras volgens het OM.  Wat natuurlijk volstrekte flauwekul is. Er zijn drie rassen op de wereld: Blanken, zwarten en Aziaten. Marokkanen zijn geen ras, maar vormen een nationaliteit. Sommige berbers zullen bovendien ook zeggen dat ze door de Arabieren opgelegde, islam gestuurde nationaliteit niet eens willen. ‘Minder berbers’, dat zou je met wat goede wil dan nog racistisch kunnen noemen.

Maar uit eerdere uitspraken van rechters hebben we kunnen zien dat deze rechters nooit kennis hebben genomen van de wetenschap op dit punt. Er zijn ook wetenschappers die zeggen dat er helemaal geen rassen bestaan. Er bestaan slechts ‘sociale constructies’. Dat is een woordspelletje. Maar als er helemaal geen rassen zouden bestaan, hoe zou Wilders dan veroordeeld kunnen worden wegens racisme?

De werkelijkheid is dat er alleen maar meer Marokkanen gaan komen. En niet alleen Marokkanen. Ook Syriërs. Turken. Egyptenaren. Voor een deel omdat, zo maakte het CBS vandaag bekend, de immigratie sterk zal toenemen, voor een deel ook omdat het aantal geboortes stijgt. Nee, nee, het CBS zegt er niet bij dat het aantal geboortes stijgt onder allochtonen. Die worden vanaf de derde generatie namelijk niet meer gemeten. Dat mag niet. Dat is racisme. Je wilt niet weten wat er vandaag de dag allemaal ‘racisme’ is.

Het CBS berekent toevallig ook vandaag (PDF)  dat we in 2060 in Nederland 18,1 miljoen inwoners zullen hebben. De groei zit voor een groot deel in de immigranten. Er komen ook immigranten van binnen de EU bij. Deze migratiestromen zijn echter totaal onvoorspelbaar vanwege de open grenzen. Ook over de immigratie van buiten de EU hebben we in Nederland om die reden niets meer te zeggen.  Het CBS in zijn persbericht:

“De afgelopen dertig jaar is de Nederlandse bevolking met 2,4 miljoen inwoners gegroeid. Drie kwart van die toename betrof allochtonen – inwoners met een in het buitenland geboren ouder. Ook de komende decennia zal internationale migratie naar verwachting een belangrijke bijdrage aan de bevolkingsgroei leveren. In 2060 telt Nederland naar verwachting 0,9 miljoen meer eerstegeneratieallochtonen (die naar Nederland geïmmigreerd zijn) en 1,2 miljoen meer tweedegeneratieallochtonen (die hier zijn geboren). Het aantal inwoners met uitsluitend in Nederland geboren ouders daalt naar verwachting juist met 0,9 miljoen.”

De belangrijkste factor voor het wel of niet slagen van een land is de bevolkingssamenstelling. Als er in Nederland steeds meer Marokkanen wonen, gaat het land steeds meer op Marokko lijken en steeds minder op Nederland, alle mooie praatjes over integratiebeleid ten spijt. Wanneer een land geen discussie meer mag voeren over meer of minder Marokkanen is het ten dode opgeschreven. Dan is de laatste kans op soevereiniteit bekeken.

jitskesez: Ze moeten de Jodenhaatzaaiende Imams en hun ISIS-liefhebbende volgelingen arresteren en vervolgen, Moslims zijn je reinste schorum, WEG ERMEE.

Advertisements

About cassandrasez

Cass is a well-travelled Dutchwoman, formerly of Spokane, Washington, USA, presently living in Holland again. She holds a Master's Degree in English and has taught it 20 years at the high school and mostly Jr. College level, until 2010. For other info see "About" at top bar.
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s