Bed en Bad en Brood

Bed en Brood en Bad

door jitskesez

Zoals er staat in mijn profiel, heb ik jarenlang in de VS gewoond. Die hebben een geweldige grondwet, die begint met de rechten van de mens. Als volgt: Wij houden deze waarheden als zelf-evident: Dat alle mensen gelijk geschapen zijn, en dat ze door de Schepper on-ontneembare rechten zijn gegeven, inclusief het recht op leven, vrijheid, en het najagen van gelukkig zijn.

Beide in Amerika en in de EU, heeft men die Schepper, en het hele idee van dat Hij bestaat zelfs, sinds ongeveer de jaren zestig van de vorige eeuw, als maatschappij verworpen. Nu geven regeringen en rechters daarin en daarvan, mensen hun rechten. En kunnen ze ook weer afnemen. Het recht op leven bestaat echt niet, in veel landen. En dan heb ik het niet over abortus! maar over hoe men in Islam en Moslimlanden, iemand zomaar kan doodmaken, vooral als het een meisje/vrouw is. Of niet-moslim. Ook bestaat daar geen enkele vrijheid, vooral niet voor de vrouwen. Maar ook niet voor de mannen, gevangen in een geloof waar ze God oprecht willen dienen, en misleid tot denken dat dat alleen maar gaat over geweld en sex. Zelfs in het Paradijs zullen ze niets anders doen dan meisjes zeer. Vrouwen gaan naar de hel, over het algemeen, zegt Mohammed.

En geluk – in de Islam bestaat het niet. Degenen die geld hebben, leven goed – ja dat is zo zelfs al ben je atheist! Sommigen kennen in hun huwelijk en gezin misschien echte liefde – maar hun Koran moedigt hen niet echt aan, integendeel. Als moeders en dochters worden gezien als minder dan dieren, vrouwen worden uitgesloten van alle discussie en zeker uit de Moskee waar Imams de dienst uitmaken en de wetten voorschrijven, die allemaal wreed en onrechtvaardig voor vrouwen zijn – hoe kan een moeder, een bruid, en daarom haar man en kinderen, gelukkig zijn? Tenzij ze dit definieert als, zoveel mogelijk kindertjes op aarde zetten voor Allah, en als er 1 voor Allah sterft, dan is ze in het Paradijs. Wat ze daar moet doen, Joost mag het weten. Toekijken hoe haar man 72 meisjes doet huilen? Want ja als je maar 1 nacht hebt voor 72 beurten, komt er van verleiding en spelen etc. niet veel. Het verkrachtings-aspect heerst over de hele Islam.

Dus nu hebben we officieel atheisme (er is geen Schepper en die rechten daar hebben we het nog wel over), en een invasie van de Islam, oftewel grootscheepse migratie vanuit Islamlanden om zich hier permanent te vestigen, met geld en bijzet en grote dwang van de EU. Wiens Hof heeft gezegd dat asielzoekers, zelfs al zijn ze uitgewezen, en ook iedereen die de EU binnenkomt, recht heeft op Bed en Bad en Brood.

Officieel horen asielzoekers/vluchtelingen, asiel aan te vragen in het eerste land waar ze aankomen. Doen ze dat, nee, op de één of andere manier komen ze hier, naar Frankrijk, naar Engeland, naar Zweden, naar Nederland. Gisteren arriveerden er “vluchtelingen” met een Cessna in België! Duizenden per week – meest  jonge mannen. Met recht op Bed en Bad en Brood en *waag het* om proberen ze uit te zetten of te weren of wat dan ook. Zoals bijvoorbeeld in Rijs, Friesland, waar, als het aan het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers ligt, er zo’n 600 wilde Somaliërs voorgoed mogen kamperen in een hotel in een dorp van 150 weerloze mensen, die hun bestaan verliezen want geen mens gaat meer in de buurt kamperen of in een zomerhuisje zitten. Hun weerstand werd begroet met, “Het contract is al getekend!” – ja het COA en de eigenaar van het hotel verdienen er goed aan. Maar, beste jongens en meisjes, het is *mensenhandel*!!! Degenen die ze lokt met “we zullen je voorzien van alles tot in eeuwigheid” en er dan geld aan verdient is net zo goed een mensenhandelaar als degenen die ze naar hier toe brengen!

Sorry voor de uitroeptekens, u mag het nalezen in al mijn blogs, ik laat ze meestal achterwege. Maar dit is voor ons in Nederland, in Engeland, Frankrijk, Duitsland, Zweden, en ook al in Amerika, de werkelijkheid: duizenden “asielzoekers” komen hier *per week*, en de VN en mensenrechten organisaties en een leger advocaten staan klaar, om te zorgen dat zij hun recht hier krijgen, van ons, zonder tegenstribbellen, wie denken we wel dat we zijn, het contract is al getekend!

Nu ben ik dus christelijk, en voor de definitie van “iemand die zielig is en hulp nodig heeft” zoek ik dat op en vind: weduwen en wezen. Tegenwoordig bekend als, alleenstaande moeders en hun kinderen. Of iemand die door ziekte of gewoon stomme pech in armoe is vervallen. Zelfs iemand die het erna heeft gemaakt met drank en drugs en gokken, geef je nog te eten als hij je vraagt. Wat dat betreft ben ik het wel eens met, recht op brood. Behalve. Wie niet werkt zal ook niet eten.

Deze text, veel onterecht aangehaald door tegenstanders van Bijstand in het algemeen, gaat over het leven in een christelijke commune, waar broeders die de hele dag op pad waren geweest, ook nog werden geacht de tafels te bedienen bij de maaltijd, terwijl broeders die hadden zitten niksen, zaten en werden bediend. Dus het was, wie niet werkt zal ook niet eten. Dat is dus in een omgeving, waar er werk aan de winkel is. Als er geen werk is, dwz. werkloosheid, is het weer wat anders, natuurlijk moet je mensen onderhouden, die wel willen werken maar er is geen werk. En alle vrouwen met kinderen worden geacht werk te hebben. Als ze getrouwd zijn hoort haar man haar te belonen, en later hun kinderen, maar weduwen en wezen zijn dus arm. Per definitie. Jonge mannen met twee handen en twee benen in goede gezondheid, met geld genoeg om helemaal naar Nederland en Engeland te komen, om hier vervolgens niets te doen behalve hun hand ophouden – die vallen echt onder, Wie niet werkt, zal ook niet eten. Wij hebben hier al werklozen. Deze immigranten zijn kansloos wat dat betreft, er is gewoon geen werk. Er zijn al genoeg goedkope krachten vanuit Polen en Roemenïe.

Maar, ze hoeven niet te werken, dat is ze voorop al verteld, vandaar dat men met duizenden oversteekt en doorreist tot de bestemming: de Europese landen die verplicht zijn, ze te onderhouden, en als het ze lukt asiel te krijgen of hier kindertjes te krijgen, mag hun hele familie overkomen inclusief meerdere vrouwen, die dan weer meer kindertjes krijgen. Die ook netjes worden betaald, dat is allang zo, ze komen, ze krijgen een huurwoning en toeslagen en weetjeveel, hoeven verder niets te doen, laat staan een opleiding volgen om een baan te hebben, om op die manier een beter leven en bestaan te hebben, ook voor hun kinderen. Waarom zouden ze, het is toch goed zo, de niet-moslim betaalt voor het onderhoud van de Moslim zelfs in hun eigen landen, hoe goed wil je’t hebben.

Ik erken het recht op bed, en bad, en brood. Ik erken alleen niet de impliciete verwachting van de EU, “op mijn kosten.” Het is gewoon belachelijk. Iemand uit Soedan kan echt, gewoon uw huis binnenstappen en volgens het EU gerechtshof, moet u hem vervolgens levenslang van bed, en bad, en brood voorzien, daar heeft hij recht op. Het gebeurt niet bij u thuis (in Italie ondertussen wel trouwens), maar wel aan uw land! Terwijl – hier komt ie – hun thuislanden, of de landen die terrorisme en moord van de Islam steunen en ook zelf vrouwen en minderheden wreed onderdrukken inclusief marteling en onthoofden, NIET worden verplicht, door wie dan ook, om deze jonge mannen van bed en bad en brood te voorzien!!

En, waarom voorzien ze zichzelf er niet van? Hoe moeilijk is het, echt, een zaadje in de grond te gooien en het te oogsten en daar brood van te eten? Weet je hoe de wereld *verlegen* zit om boeren en goed natuurbeheer? Maar nee, doen ze niet. Zijn ze arm? Nee, geld genoeg om de mensensmokkellaars te betalen. Of voor de oorlog en wapenen ervoor, die woedt in hun thuislanden. Is het daar zo gevaarlijk? Nou ze laten hun vrouwen en kinderen, onbeschermd achter. Wij in het Westen hebben een ongeschreven wet, Vrouwen en kinderen eerst, als er een noodsituatie is. Want, zoals eerder verwezen, gezonde mannen worden geacht in staat te zijn, zichzelf te redden.

De Amerikaanse grondwet geeft gezonde mannen het recht, om geluk na te jagen. Bed en bad en brood, wat je wilt. Maar je moet het dus WEL zelf halen. En in je eigen land, van je eigen regering en leiders, verwachten en eisen. Normaal als er oorlog is dan vluchten burgers voor het geweld, ALS het hun stad of regio treft, maar de mannen doen mee, voor of tegen. Maar wie zitten er in de bootjes als vluchtelingen? De mannen!! Om van ons te eisen waar ze zelf weigeren in te voorzien of na te streven of voor te vechten, in hun eigen land.

En dat is nog tot daar aan toe, ware het niet voor het blote feit dat Islamlanden, schathemeltjerijk vanwege de olie, in bezit van half de wereld, op geen enkele manier worden aangesproken over wat voor schending van mensenrechten dan ook, noch verplicht duizenden vluchtelingen en asielzoekers op te vangen en van dagelijks onderhoud te voorzien, of wat dan ook maar. Nee, alleen Europese landen krijgen dat opgelegd. Als hier mensenrechten worden geschonden, zelfs als het er maar naar ruikt zoals met de Zwarte Piet kwestie, staat het huis in brand. En dat geldt helemaal voor Israël – terwijl Hamas kindertjes als schild gebruikt, en ISIS christenen bij bosjes de kop afhakt, zijn ze maar bezig, ons en Israël verwijten te maken dat wij niet weten wat mensenrechten zijn.

Ja, iedereen heeft recht op bed en bad en brood. Op Saudi Arabië’s kosten, op Quatar’s kosten, op kosten van hun eigen regering en samenleving, maar NIET op onze kosten, en vooral niet bij ons in de buurt. Als ze het zelf niet kunnen verwerven in hun eigen land, verwerf het dan in een ander land – maar het gewoon opeisen als je aankomt in een land waar je nooit en te nimmer aan de bak zult komen? Sinds wanneer is het een mensenrecht, in iemand anders’ land te wonen en door de plaatselijke bevolking te worden onderhouden, en ALS dat zo is waarom geldt dat dan niet voor Saudi Arabië etc.?

Zet de twee S-en van ISIS naast elkaar; zet ze op een rode en zwarte armband, met een hakenkruis om aan te geven, dat ze Joden haten en willen uitmoorden. Zet die armband op de mouw van een uniform, en trek dat uniform 5000 binnenkomende “vluchtelingen” en “asielzoekers”, capabele, niet-zielige mannen allemaal, aan, en zet ze in rijtjes van 4 die onze grens over marcheren. Per week. Om hier vervolgens in te kwartieren, geheel op onze kosten, op bevel van de EU en de VN, die zeggen dat ze daar recht op hebben.

Advertisements

About cassandrasez

Cass is a well-travelled Dutchwoman, formerly of Spokane, Washington, USA, presently living in Holland again. She holds a Master's Degree in English and has taught it 20 years at the high school and mostly Jr. College level, until 2010. For other info see "About" at top bar.
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Bed en Bad en Brood

  1. Renee Vandee says:

    Langdradig of langdurig nadenkertje

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s