De islam is bezig christenen wereldwijd uit te roeien, is Europa voorbereid? – Bijbels Perspectief

De islam is bezig christenen wereldwijd uit te roeien, is Europa voorbereid? – Bijbels Perspectief.

excerpt:

Op 13 december 2013 verscheen een onderzoek door het WZB (Wissenschaftszentrum für Sozialforschung) in Berlijn waarin naar voren kwam moslimfundamentalisme in West-Europa geen marginaal fenomeen meer is, zoals vaak wordt gedacht.

Uit onderzoek in Nederland en vijf andere Europese landen blijkt ook dat tweederde van de ondervraagde moslims hun religieuze wetten belangrijker vinden dat de wetten van de landen waarin zij leven.

Driekwart vindt daarnaast dat de Koran maar op één manier kan worden geïnterpreteerd. Bovendien zijn Nederlandse moslims strikter in de leer dan bijvoorbeeld moslims in Duitsland.

Foto

Nederlandse moslims zijn strikter in de leer dan bijvoorbeeld moslims in Duitsland en zijn dus per definitie gevaarlijker.

Socioloog Ruud Koopmans, directeur van de onderzoeksgroep migratie van het WZB (Wissenschaftszentrum für Sozialforschung) in Berlijn die deze gegevens deze week publiceerde, noemt dat verschil tussen Nederlandse en Duitse moslims opmerkelijk. Het logenstraft namelijk het heersende idee dat fundamentalisme een reactie zou zijn op institutionele uitsluiting, zo legt hij vandaag uit in NRC Handelsbladvan 13 december 2013 :

“En dat is dus kennelijk niet zo, want moslims hebben in Duitsland aanmerkelijk minder rechten dan in Nederland. Sterker nog: in geen enkel Europees land hebben moslims zoveel rechten als in Nederland.”

De enquête is gehouden onder negenduizend Turkse en Marokkaanse migranten en is gebaseerd op een bredere telefonische enquête niet alleen onder negenduizend Turkse en Marokkaanse migranten, maar ook onder drieduizend autochtonen als vergelijkingsgroep naar gevolgen van arbeidsmigratie in 2008 in Nederland, Duitsland, Frankrijk, België, Oostenrijk en Zweden.

Koopmans waarschuwt in het vraaggesprek met deze krant dat fundamentalistische opvattingen meestal samenhangen met een vijandig beeld van bijvoorbeeld homoseksuelen en Joden:

“Er zijn verontrustend hoge aantallen moslims, 45 procent, die vinden dat Joden niet te vertrouwen zijn. Een gelijk aantal gelooft dat het Westen de islam wil vernietigen.

Natuurlijk is er in Nederland 20 procent van de autochtonen die het omgekeerde gelooft, dat de moslims het Westen willen vernietigen. En dat is waar Geert Wilders zijn stemmen haalt. In absolute zin gaat het om meer mensen. Dat is ook een groot probleem. Maar die vijandbeelden zijn onder moslims veel wijder verbreid.”

Koopmans denkt daarnaast dat dit fundamentalistische vijandbeeld een voedingsbodem kan zijn voor geweld:

“Natuurlijk is gelukkig maar een fractie van alle miljoenen moslims in Europa bereid om over te gaan tot geweld. Maar we hebben op dit moment uit heel West-Europa zo’n tweeduizend jihadstrijders die in Syrië leren omgaan met zware wapens. Als die waarschijnlijk getraumatiseerd terugkomen, is dat iets om je zorgen over te maken.”

WAT GAAT ER GEBEUREN ,WANNEER  MOSLIMS DE MEERDERHEID IN WEST-EUROPA KRIJGEN????

DE ISLAM OP ZICH HEEFT GROTE MINACHTING VOOR JODEN EN CHRISTENEN!! ALS DE EXTREME ISLAMIETEN IN WEST-EUROPA DE MEERDERHEID VERKRIJGEN DOOR IMMIGRATIE EN SNELLE BEGOORTE AANWAS, WORDEN DE RECHTEN VAN DEZE TWEE GROEPEN GEMINIMALISEERD! DE INGREDIENTEN ZIJN ER VOOR KLAAR!!!!!!!!!!!!!!

lees VEEL meer @ link!
Advertisements

About cassandrasez

Cass is a well-travelled Dutchwoman, formerly of Spokane, Washington, USA, presently living in Holland again. She holds a Master's Degree in English and has taught it 20 years at the high school and mostly Jr. College level, until 2010. For other info see "About" at top bar.
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s