De Gruwelijke Folder

De volgende folder (die bij printen 2 A-4tjes beslaat en dus handig is uit te printen om te verspreiden) is opgesteld door een Nederlandse Verzetsbeweging en mag vrijelijk worden gekopieerd en verspreid.

Ontwaak, Europa en Wereld!

De wereld dreigt ten onder te gaan aan gruwelijk barbarisme.

Zag u dit beeld op TV, op internet of in een krant?

[FOTO VAN DE ONTHOOFDING VAN EEN AMERIKAAN DOOR ISIS]

Wat daar direct op volgde was dit:

[FOTO VAN ZIJN LICHAAM MET ZIJN HOOFD ER APART BIJ]

En later dit: als een geordende militaire operatie worden hier een aantal Syrische officieren, die in handen waren

gevallen van Isis, genadeloos onthoofd.

[FOTO VAN DE SYRISCHE SOLDATEN KNIELEND VOOR HUN GRAF]

Nog weer later zagen we dit:

[FOTO VAN 1 VAN DE HOOFDEN VAN DIE SOLDATEN]

En dit:

[FOTO VAN AFGEHAKTE HOOFDEN]

Vergelijking van resultaten van NAZI-misdaden met haatbaard in soepjurk die zijn VIJANDEN doodt.

Er zijn op het internet nog een massa andere foto’s te vinden die de gruwelijke praktijken van de ISLAM aantonen.

Denk aan wat BOKO-HARAM en Al-Shabaab in een aantal Afrikaanse landen doen. HAMAS kent ook geen genade

voor wie zich niet voegt in hun ideologie. Al-Qaida, het geesteskind van Osama Bin Laden is al langer bekend.

Laat u niet misleiden door ‘goedmenschen’ die u wijs willen maken dat dit NIET DE ISLAM IS. Al deze

moordenaarsbendes doen exact wat de koran hen voorschrijft. Het zijn dus geen extremisten maar de ware moslims.

De moslims, die zich in het westen gevestigd hebben, en die ogenschijnlijk op min of meer vredige wijze deel

uitmaken van onze samenleving, zijn onder te verdelen in twee categoriën:

De afwachtenden en de Syrië-gangers. De afwachtenden gaan steeds naar het Vrijdagavondgebed en nemen

daar deel aan de rituelen, behorend bij de ISLAM. Zij luisteren daar naar citaten uit de koran en een preek van

de imam, die hen voorhoudt dat ze moeten leven naar het voorbeeld van Mohammed, de zogenaamde profeet.

Mohammed was een gevaarlijke crimineel, stamhoofd en krijger, pedofiel en verkrachter, moordenaar en dief.

Al deze eigenschappen staan opgetekend in de Islamitische geschriften. Men maakt er geen geheim van. En toch

…. wordt deze Mohammed gezien en uitgedragen als het rolmodel voor de aanhangers van de ISLAM. Moslims

dienen zo te leven en zich te gedragen als de zogenaamde boodschapper van Allah. Allah is de verzonnen god van

de moslims. De naam van deze ‘afgod’ is afgeleid van een andere ‘afgod’ die vereerd werd door een kleine stam

Arabische bedoeïenen in het Midden-Oosten ten tijde van Mohammed.

ISIS, het uitschot, dat het heftigst te keer gaat in Syrie en Irak, heeft het voornemen om een WERELDKALIFAAT

te stichten. Duizenden, veelal jonge moslims, trekken naar het Midden-Oosten om zich aan te sluiten bij deze

moordenaarsbende. Daar leren ze hoe ze moeten moorden, mishandelen, martelen, afpersen enz. Zij leren er ook

hoe ze met wapentuig om moeten gaan. Ze komen als volleerde guerrilla–strijders terug en zijn een ernstig gevaar

binnen onze samenleving. Onze overheid talmt met het nemen van maatregelen om de bevolking te beschermen

tegen deze criminelen.

De ISLAM moet bestreden worden. Daarbij zullen we mogelijk – onverhoopt – net zo kordaat op moeten treden als

zij zich gedragen in het Midden-Oosten. Om te beginnen moeten deze ‘tikkende tijdbommen’ uit onze samenleving

verwijderd worden. Als onze overheid niet tot deze noodzakelijke maatregel overgaat zullen we eerst af moeten

rekenen met onze eigen overheid.

Als uw leven u lief is, en dat van uw kinderen en kleinkinderen, sluit u dan aan bij groeperingen die de ISLAM willen

bestrijden. Er is geen tijd te verliezen. Miljoenen moslims hebben zich al binnen onze samenleving gevestigd. Zij zijn

een sluimerend gevaar. Als we wachten tot de bom barst zijn we te laat. Ontwaak daarom uit de vermeende veilige

situatie en zet u in voor het behoud van onze cultuur en onze autochtone samenleving.

M.A.L. Sion

*mijn excuses, WordPress weigerde de foto’s mee te nemen in mijn copy paste van deze folder.

Advertisements

About cassandrasez

Cass is a well-travelled Dutchwoman, formerly of Spokane, Washington, USA, presently living in Holland again. She holds a Master's Degree in English and has taught it 20 years at the high school and mostly Jr. College level, until 2010. For other info see "About" at top bar.
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to De Gruwelijke Folder

  1. Pingback: De Gruwelijke Folder

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s