Giftige gerechten uit de Brusselse keuken – De Dagelijkse Standaard

Giftige gerechten uit de Brusselse keuken – De Dagelijkse Standaard.

In Brussel worden door de europaten giftige gerechten gekookt. Een europaat, wat is dat, zult u zich afvragen. In dat woord hoort u de term ’pathologie’ oftewel een ziektepatroon. Als we de technocraten in Brussel willen typeren, dekt zo’n term meer de werkelijkheid dan het wat brave eurofiel.

Nee, het gaat om iets obsessiefs dat voorbij de logica reikt en zich door geen objectief feit laat afleiden. Er moest een reusachtige, machtige, sociaal rechtvaardige eenheid van het Europese continent worden gesmeed. Dus moesten de geschiedenis van al die volken en de cultuur van al die volken worden verdund tot handvatjes die in de knuisten van de europaten pasten. Alleen de grote zieners van de EU zouden een Europese oorlog kunnen voorkomen. Alleen de denkers van de EU konden voor ongekende welvaart zorgen.

Dus kookten de europaten een Oekraïens gerecht. Kon er nog wel bij in de keuken. Het was niet genoeg voor Brussel om de kolossale problemen van het zuiden van Europa en grote delen van het oosten van Europa op het bord van de noorderlingen te leggen, nee, daar kon Oekraïne wel bij. Dus werden er bij de Oekraïners verwachtingen gewekt over het serveren van het rijke EU-gerecht.

Ook Oekraïne kan zo vrij en welvarend als Duitsland worden, riepen de europaten, schuif maar aan, de noorderlingen betalen wel. Dat Oekraïne een eigen cultuur en geschiedenis kent, dat Oekraïne aan Rusland grenst, waren feiten die ondergeschikt moesten zijn aan de gedachte dat de EU geen grenzen kent, behalve de grens van wat de europaten bedenken.

Begerig

Rusland heeft ook een geschiedenis en een cultuur. En de gedachte dat Oekraïne deel van de EU en wellicht ook lid van de NAVO zou worden, is voor Rusland onaanvaardbaar. Eenieder die in het Kremlin de scepter zwaait, zal daarover een veto uitspreken. Dat zijn de harde, onverbiddelijke feiten. Ze deden er niet toe toen in Brussel de europaten begerig hun oog op Oekraïne hadden laten vallen. Ach, wat is dat nou, geschiedenis? Wat is dat nou, het Russische trauma ten aanzien van westerse overheersing? En Poetin? Ach, een onbeschaafd machomannetje, die zullen we even een lesje leren.

Brussel draagt ten aanzien van de burgeroorlog in Oekraïne een grote schuld. De onverantwoordelijke europaten lopen nog steeds machtswellustig rond, niemand is ervoor gestraft, niemand heeft op z’n donder gekregen, maar ondertussen sterven mensen voor een ijle illusie. Want de europaten hebben de Oekraïners iets voorgehouden wat de EU niet kan waarmaken.

De EU is zelf een illusie, in stand gehouden door een groep technocraten en ambtenaren die erin zijn geslaagd de nationale parlementen van de EU-lidstaten voor een deel te ontmantelen en zonder steun van de meerderheid van de Europese volken eigen spelregels en wetten te introduceren. De legitimiteit van de EU rust niet op de wil van de volken – het omzeilen van de uitslag van het Nederlandse referendum is nog steeds een van de grote schandalen van de huidige politieke elites – maar op de wil van de technocraten.

De Europese revolutie is een project van politici, niet van de burgers. En in de wereld van de europaten is het ondenkbaar – ik heb het persoonlijk meegemaakt – om de richting en de omvang van het Europese project ter discussie te stellen. Dan ben je meteen een eurofoob; dat is een term die geen uitleg behoeft, geloof ik. Als afvallige staat er zo ongeveer de doodstraf op als je je kritisch uit, een beetje zoals bij de islam.

Een ander giftig gerecht is aan de Grieken geserveerd. De euro is een wangedrocht, maar moest ook worden ingevoerd, ongeacht de gevolgen. De elite wilde de illusie van een eenheid. Die was er niet, maar ze dachten dat een munt zoiets kon afdwingen. Economische en financiële belangen werden dus ondergeschikt gemaakt aan politieke belangen, aan de machtsposities van de elites van de EU.

Sekte

Het Europese project is een geloof. Het gaat al lang niet meer om feiten. Wat we zien, is een sekte die zich van een groot deel van de politieke besluitvormingsprocessen meester heeft gemaakt. Eeuwige vrede in Europa? Brussel heeft de Russische beer wakker gemaakt. De eeuwige welvaart? De eurodrukpers staat aan en maakt ons allen armer.

Maar verwacht niet dat er bij die elites twijfel heerst over de risico’s van hun besluiten. Wie zal er zeggen: we hadden niet zover moeten gaan met Kiev, we hebben geen idee hoe Oekraïne in elkaar steekt en we hebben geen idee hoe die ’ach-we-zien-morgen-wel-zuidelijken’ met al die leningen omspringen?

Vandaag wordt er in Minsk overlegd. De inzet zou vrede zijn. Laat dit goed tot u doordringen: er woedt in Oekraïne een ’proxy war’ tussen de EU en Moskou. Daar hebben die figuren voor gezorgd die waarschuwden dat er oorlog zou komen als de EU niet over ons bestaan zou heersen, weet u nog?

Nee, er komt geen massale Europese landoorlog. Want we hebben geen Europees leger met soldaten die bereid zijn voor Kiev te sterven. Gelukkig maar. Het is al erg genoeg wat de europaten de Oekraïners en de Grieken en ons hebben voorgeschoteld: giftige gerechten uit de keuken van Brussel.

http://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.62da0a34306f5c17db7d290755ed1d7d.nl.html#_=1423954920856&count=horizontal&counturl=http%3A%2F%2Fwww.dagelijksestandaard.nl%2F2015%2F02%2Fgiftige-gerechten-uit-de-brusselse-keuken%2F&dnt=false&id=twitter-widget-0&lang=nl&original_referer=http%3A%2F%2Fwww.dagelijksestandaard.nl%2F2015%2F02%2Fgiftige-gerechten-uit-de-brusselse-keuken%2F%23.VN_LDqxvVAs.facebook&size=m&text=Giftige%20gerechten%20uit%20de%20Brusselse%20keuken&url=http%3A%2F%2Fwww.dagelijksestandaard.nl%2F2015%2F02%2Fgiftige-gerechten-uit-de-brusselse-keuken%2F%23.VN_T2cAZ8PV.twitter

Like De Dagelijkse Standaard op Facebook en word lid van onze sprankelende, levendige community.

Advertisements

About cassandrasez

Cass is a well-travelled Dutchwoman, formerly of Spokane, Washington, USA, presently living in Holland again. She holds a Master's Degree in English and has taught it 20 years at the high school and mostly Jr. College level, until 2010. For other info see "About" at top bar.
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s