De Arabische media voeden moordlust – De Dagelijkse Standaard

De Arabische media voeden moordlust – De Dagelijkse Standaard.

Wij zijn niet in oorlog met de islam. Maar misschien zijn vier van de tien Nederlandse moslims in oorlog met ons.

Afgelopen maandag sprak op Radio 1 Ruud Koopmans met Farid Azarkan. Professor Koopmans werkt bij het Centrum voor Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek in Berlijn, Farid Azarkan bij het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders. Ruud Koopmans had de opvattingen van moslims in West-Europa onderzocht. De conclusies waren zorgwekkend. Minstens vier van de tien Nederlandse moslims hebben fundamentalistische opvattingen: ze zijn antiwesters, anti-Joods en vinden de sharia belangrijker dan het Burgerlijk Wetboek.

Farid Azarkan wilde daar niets van weten. Hij vond de cijfers overdreven, herhaalde hij als refrein.

Wie de Arabische en Turkse media volgt, wordt geconfronteerd met een haat die alleen vergelijkbaar is met de haat van de nazipropaganda. De Arabische media, barstend van samenzweringstheorieën, van genocidale Jodenhaat, van het totale ontbreken van zelfkritiek en van een ziekelijke behoefte de feiten van de geschiedenis te herschrijven (9/11, IS, alles is de schuld van de Mossad en de CIA), voeden moordlust en haat, ook bij Nederlandse moslims. En het zou vreemd zijn als Farid Azarkan dat niet wist.

Koopmans’ onderzoek laat zien dat de migratie van mensen uit het noorden van Afrika en uit Turkije in Europa een verse explosie van Jodenhaat heeft veroorzaakt. Het antisemitisme van dit moment is dus geen verschijnsel van enkel extreemrechts, maar vooral van moslims.

Radicalisering komt door Israël, beweren Arabische media. Noem één Arabisch land waar allerlei soorten moslims, waar christenen en bahai-gelovigen en boeddhisten net zo vrij hun geloof kunnen belijden als in de Joodse staat. Geen enkel Arabisch land kent vrije verkiezingen, een onafhankelijke rechtspraak, vrijhavens voor homo’s; alleen de Joodse staat heeft ze.

Maar wanneer Israël zich verdedigt tegen raketten van antisemitische moslims, dan klinken termen als ’kindermoordenaars’, ’apartheidsstaat’, ’onderdrukkers’. Miljoenen doden vielen er de afgelopen zeventig jaar bij interne islamitische oorlogen; alleen al afgelopen zondag stierven 132 mensen in de interne islamitische oorlog in Syrië. De cijfers zijn onthutsend: al jarenlang sterven in Syrië elke twintig dagen net zo veel mensen door geweld als gedurende de hele laatste Gaza-oorlog en in totaal zijn er de afgelopen drie jaar in Syrië vier keer zo veel doden gevallen als in alle oorlogen tussen Israël en de Arabische landen bij elkaar.

Tweederangs

De blinde haat voor Israël wordt door Arabische media gekweekt. Maar er is nog iets anders, wat in het Engels ’the elephant in the room’ heet. Jodenhaat is onderdeel van de islam. Zeker, Joden en christenen worden in de islam geduld als twee andere ’volken van het boek’, maar in een zuivere islamitische staat moeten deze twee groepen onder vernederende beperkingen leven, zoals kenmerken op de kleding en een speciale belasting, aangezien zij dhimmi’s zijn, ofwel tweederangsburgers.

Al in de negende eeuw werd in Bagdad door een kalief Joden bevolen een geel lapje op de kleding te dragen zodat iedereen kon zien wie Jood was, de nazi’s hebben dit overgenomen. Kent meneer Azarkan de verhalen over de door de profeet gelegitimeerde moorden op Joden, dichters, grappenmakers? Daar hebben de heilige teksten van de islam verklaringen voor: de slachtoffers van die moordpartijen wilden de profeet niet volgen. Dus moesten de ongelovigen en andersgelovigen dood; de profeet duldde in zijn wereld geen dissidenten.

De profeet was nauwelijks gestorven of zijn volgelingen gingen elkaar bestrijden, en dat doen ze tot op de dag van vandaag. Christenen hebben elkaar ook bestreden. De godsdienstoorlogen in Europa hebben rivieren van bloed teweeggebracht, maar ze vallen in het niet bij de rivieren van bloed veroorzaakt door interne en externe islamitische oorlogen.

De wrede christelijke kruistochten waren in een barbaarse tijd de reactie op de net zo wrede veroveringen door de islam van het noorden van Afrika en het Midden-Oosten. Joden en christenen werden massaal afgemaakt als zij zich niet bekeerden of de status als dhimmi verwierpen. De aangrijpende boeddhistische beelden van Bamyam, die in 2001 door de Taliban werden verwoest, waren de restanten van een cultuur die in Perzië, Afghanistan en Pakistan bloeide, tot de islamitische veroveraars arriveerden, die de cultuur wegvaagden. Hindoes en boeddhisten hebben in de islam geen beschermde status, want zij zijn geen ’volken van het boek’.

Zwaard

Weet meneer Azarkan dit? Ik denk het wel. Maar hij heeft vanaf zijn vroegste jeugd gehoord dat zijn geloof met het zwaard moet worden verspreid. De profeet was gewelddadig en dat kon niet anders, zo leert de islam, om de islam te laten zegevieren.

Terwijl in naam van zijn religieuze cultuur in grote delen van de wereld bloedbaden worden aangericht, ging meneer Azarkan met professor Koopmans in discussie over de methodiek van Koopmans’ onderzoek. Azarkan past dus perfect in de cultuur van ontkennen en wegkijken: het islamitische geloof en de profeet zijn volmaakt. Dus ligt de schuld altijd bij de ander. Bij de Jood. Of bij een professor in Berlijn die verkeerde methodiek gebruikt.

Volgens de islam leven wij in het Westen in Dar al Harb, ofwel de wereld van oorlog. Daartegenover staat Dar al Islam, de wereld van vrede, wat momenteel nogal ridicuul klinkt. Met deze tweedeling leven islamitische fundamentalisten. Nee, wij zijn niet in oorlog met de islam. Maar misschien zijn vier van de tien Nederlandse moslims in oorlog met ons.

Like De Dagelijkse Standaard op Facebook en word lid van onze sprankelende, levendige community.

Advertisements

About cassandrasez

Cass is a well-travelled Dutchwoman, formerly of Spokane, Washington, USA, presently living in Holland again. She holds a Master's Degree in English and has taught it 20 years at the high school and mostly Jr. College level, until 2010. For other info see "About" at top bar.
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to De Arabische media voeden moordlust – De Dagelijkse Standaard

  1. Pingback: De Arabische media voeden moordlust – De Dagelijkse Standaard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s