Wat wij moeten weten over de islam | Vlichthus

Wat wij moeten weten over de islam | Vlichthus.

Dat er een groot conflict – en helaas vaak pure haat – heerst tussen de grote monotheïstische stromingen jodendom, christendom en islam, is al vele eeuwen een feit. Met name de islam heeft zich doen gelden in negatieve zin, zo blijkt uit de geschiedenis. Er is sinds de opstanding van de Here Jezus Christus over en weer veel gevochten, afgeslacht en kapot gemaakt en dat allemaal in naam van God en altijd met het volkomen misplaatste idee dat dit óf in opdracht van God was óf dat het was om Hem op een of andere manier te dienen, dan wel te verdedigen of te wreken.

De islam tegenover het christendom en het jodendom

Gezien de actualiteit (januari 2015) belicht ik in dit artikel het conflict met de nadruk op de islam, de ideologie zich vanaf haar begin opvallend manifesteert tegen het christendom en tegen het jodendom. De geschiedenis leert namelijk dat sinds de oprichting van de islam (het woord betekent “onderwerping”) in de 7e eeuw er heel veel pogingen zijn ondernomen door de moslims (volgelingen van Mohammed, dé profeet en stichter van de islam) om zowel het jodendom als het christendom via dwang en vaak groot geweld (Jihad) aan zich te onderwerpen.

lees meer @ link bovenaan!

Advertisements

About cassandrasez

Cass is a well-travelled Dutchwoman, formerly of Spokane, Washington, USA, presently living in Holland again. She holds a Master's Degree in English and has taught it 20 years at the high school and mostly Jr. College level, until 2010. For other info see "About" at top bar.
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Wat wij moeten weten over de islam | Vlichthus

  1. Pingback: Wat wij moeten weten over de islam | Vlichthus

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s